Μπάνιο

Πακέτο περιποίησης

  • Μπάνιο
  • Αφαίρεση Νεκρού Τριχώματος
  • Υποστρώματος
  • Αφαίρεση κόμπων σε μακρύτριχες φυλές
  • Βούρτσισμα δοντιών
  • Καθαρισμός αυτιών
  • Κόψιμο νυχιών

Συμπεριλαμβάνονται σε ένα πακέτο περιποίησης που κοστίζει 10 ευρώ σε μικρόσωμα και 15 ευρώ σε μεγαλόσωμα σκυλιά.

Close Menu